عمومی

6 hours ago — اقدام تازه ایران بر خلاف توافق هسته ای برجام است که در آن متعهد شده از تزریق گاز و غنی سازی اورانیوم با این سانتریفیوژهای خودداری کند. تزریق ...

کلید واژه ها
لینک های ثبت شده در سایت
بازدید از سایت