آموزش دیجیتال مارکتینگ در مشهد | ایران دیما

کار

آموزش دیجیتال مارکتینگ در مشهد | ایران دیما

کار

ایران دیجیتال مارکتینگ ( ایران دیما ) مجموعه ای تخصصی در حوزه بازاریابی دیجیتالی (Digital Marketing) است. در ایران دیما باور داریم هر مجموعه ای فقط به اندازه ای که یک کار را خوب انجام دهد می تواند ادعای خوب بودن کند و ما متعهد هستیم قبل از هرچیز ثابت کنیم چقدر در دیجیتال مارکتینگ مهارت داریم

بازدید از سایت