سیر تکاملی بلورد از گذشته تاکنون - روزنامه

روح الله بلوردی کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی بلورد آینده بهتر شهر بلورد در گرو همدلی و پشتکار بیشتر است اینجانب روح الله بلوردی فرزند حاج اصغر متولد ...

در حال بررسی لینک ٫ لطفا کمی صبر کنید. یا بر روی لینک زیر کلیک کنید

سیر تکاملی بلورد از گذشته تاکنون - روزنامه