اعلام اسامی اعضای شورای اسلامی شهر خواجوشهر و بلورد - ایسنا

Khordad 29, 1400 AP — فرماندار سیرجان گفت: شمارش آرا در شهر خواجو شهر و بلورد به اتمام رسیده است.

در حال بررسی لینک ٫ لطفا کمی صبر کنید. یا بر روی لینک زیر کلیک کنید

اعلام اسامی اعضای شورای اسلامی شهر خواجوشهر و بلورد - ایسنا