جدیدترین خبرهای شهر بلورد | خبر فارسی

در شهرستان سیرجان روستاهای توابع بخش بلورد، پاریز، خواجو شهر، زیدآباد و گلستان در زمینه دسترسی به اینترنت با مشکل روبه رو هستند و در دسترس نبودن اینترنت ...

در حال بررسی لینک ٫ لطفا کمی صبر کنید. یا بر روی لینک زیر کلیک کنید

جدیدترین خبرهای شهر بلورد | خبر فارسی