خاطره های تاریخی: Historical memoy

2017 · History... امیراحمدی را به فرمانداری نظامی و اعتماد مقدم را به ریاست شهربانی برگماشت ... اعلامیه شدیدی از رادیو پخش نمود و یک ساعت بعد مأموران فرمانداری نظامی زیر ...

‏در دامگه حادثه: dar damgah hadeseh

2012 · Historyماه ۰: ه ۲ مه ان موقع هنوز ساواک تشکیل نشده بود و فرمانداری نظامی برقرار بود و تیمور بختیار فرمانده آن بود. آیتالله بروجردی و بعضی روحانیون دیگر گاه و بیگاه ...

Mother Bolour

Shokrollah Behrouzیا دوباره منو به فرمانداری نظامی اهواز، برای بازجوئی، شکنجه و کتک، میبرن و یا می خوان منو بفرستن فرمانداری نظامی تهران تا به دستور تیمور بختیار منو شکنجه ...

مرز غربت: Marze Ghorbat

2021 · Biography Autobiographyاز آنجا که جامعه بهائی از احتمال وقوع این نوع حملات به تحریک برخی از روحانیون باخبر بود ، كتبا و شفاها مقامات مسئول در شهربانی و فرمانداری را در جریان قرار ...

شورش کاخ نشینان 1: Palace Revolution 1

2021 · Architectureپس از شکست شورش جنوب رضاشاه ، زاهدی را به فرماندهی کل نیروهای خوزستان و فرمانداری نظامی آن منطقه منصوب کرد . پس از پایان وقایع شیخ خزعل ، سرتیپ زاهدی به ...

لیست قیمت ذره‌ بین، ۸ مهر ترب

خرید و لیست قیمت انواع ذره‌ بین کامار Camar، سانشاین SUNSHINE، دلی Deli، پروسکیت Proskit، یاکسون Yaxun، مپد Maped، سومو Somo، نایت اسکای Nightsky، اینسایز ...

ذره بین بازیتا

بازیگردان باید ذره بین را به صورتی در دستش بگیرد که شیار ورود کارتها رو به بالا باشد سپس کارتهای بازی را به تعدادی که توافق ...

ذره بین معنی در دیکشنری آبادیس

معنی ذره بین معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس برای مشاهده کلیک کنید.

معنی ذره بین | لغت‌نامه دهخدا

ذره بین . [ ذَرْ رَ رِ ] (اِ مرکب ) عدسی از شیشه یا بلور محدّب السطحین که برای بزرگ نمودن اشیاء خرد و ریزه بکار میرود و تصویر حاصله بزرگتر از خود شی ٔ است ...

مهسا معنی در دیکشنری آبادیس

معنی مهسا معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس برای مشاهده کلیک کنید.فرهنگ نام هافرهنگستان